Stacks Image 13

Cífkův statek, č. p. 1

Výstavný statek s hospodářskými budovami kolem dvora. Barokní štít a klenutá brána tvoří výraznou dominantu návsi. Jádro usedlosti je z konce 16. století. Zachovány jsou pozdně gotické portály a kamenné ostění okénka na špýchaře. V přízemí obytné části domu je zachována šenkovna a černá kuchyně, připomíná dobu stavby kamenné silnice v 18. století, kdy majitel statku získal právo šenku. V patře je interiér "parádního" pokoje. Ostatní prostory se využívají jako výstavní místnosti.

Stálé expozice: Lidová architektura na Slánsku a Kladensku. Vývoj zemědělství na Slánsku.

No. 1 – Cífka's Estate

A rich estate with a large complex of farm buildings surrounding a spatious yard (with sheds, grange, cellars, stables, barn, well and pigeon loft). The main part of the building originates from the 16th to 17th century; later on many reconstructions took place. The gable comes from the 18th century. On the ground floor there are taproom, scullery, oldfashioned best room, room for maids and the office of the local Mayor. The large rooms are used for exhibitions.