Řada hodnotných vesnických staveb na Slánsku byla zcela zdevastována v období socialismu. Výjimkou v regionu je vesnice Třebíz, kde v letech 1969—1975 byl za spolupráce odborných a vědeckých pracovníků a podpory místních občanů zachráněn Cífkův statek č. p. 1, který dal základ Národopisnému muzeu Slánska ve Třebízi.

Třebíz patří k vesnicím, kde se úspěšně podařilo zapojit muzeum přírodě do prostředí živé vesnice s výjimečně dochovanou památkově hodnotnou zástavbou.
Č. p. 1
Stacks Image 5

Cífkův statek, č. p. 1

Výstavný statek s hospodářskými budovami kolem dvora. Barokní štít a klenutá brána tvoří výraznou dominantu návsi. Jádro usedlosti je z konce 16. století. Zachovány jsou pozdně gotické portály a kamenné ostění okénka na špýchaře. V přízemí obytné části domu je zachována šenkovna a černá kuchyně, připomíná dobu stavby kamenné silnice v 18. století, kdy majitel statku získal právo šenku. V patře je interiér "parádního" pokoje. Ostatní prostory se využívají jako výstavní místnosti.

Stálé expozice: Lidová architektura na Slánsku a Kladensku. Vývoj zemědělství na Slánsku.

No. 1 – Cífka's Estate

A rich estate with a large complex of farm buildings surrounding a spatious yard (with sheds, grange, cellars, stables, barn, well and pigeon loft). The main part of the building originates from the 16th to 17th century; later on many reconstructions took place. The gable comes from the 18th century. On the ground floor there are taproom, scullery, oldfashioned best room, room for maids and the office of the local Mayor. The large rooms are used for exhibitions.

Č. p. 2
Stacks Image 6

Šubrtův statek, č. p. 2

Větší statek s obytným stavením ze začátku 19. století na místě starší budovy. Hodnotné hospodářské budovy slouží jako depozitář sbírkového fondu a konzervátorská dílna.

No. 2 – Šubrt's Estate

The house was built in the middle of the 19th century where used to be an older building. It is used for different purposes of our Museum.

Č. p. 4
Stacks Image 7

Obchod ve zboží smíšeném, č. p. 4

Místnost upravená v původním výměnku selské usedlosti. Interiér vesnického krámku byl získán z obce Stehelčeves a postupně se doplňuje. V krámku se prodávalo vše potřebné, co venkovské hospodářství neposkytovalo např. některé potraviny a nápoje, nádobí, knoflíky, nitě, petrolej, školní potřeby, cylindry, biče, košťata etc…

No. 4 – General (grocery) Store

The room overlooking the village square, which used to be a farmer's retreat home, is used as an exhibition of a country store. The furnishing is from Stehelčeves near Kladno.

Č. p. 19
Stacks Image 8

Rodný domek Václava Beneše Třebízského, č. p. 19

Jeden ze tří řemeslnických domků s neobvyklým půdorysem. V přízemí obytná světnice rodiny se záklopovým stropem, v patře komora přístupná dřevěným schodištěm s pavláčkou ze dvora. Dnes Památník, věnovaný životu a dílu spisovatele. Tradice literárního muzea od roku 1904, kdy se Jindřich Šimon Baar, tehdy farář v Klobukách zasloužil o to, aby přízemí domu bylo vyhrazeno památkám na spisovatele.

No. 19 – Parental House of V. B. Třebízský

One of the 3 craftsmen houses with an unusual floor plan (on the ground floor there is only a kitchen with a hall and the bedrooms are on the first floor). In 1904 inhabitants of Třebíz modified the house to a memorial to their fellow countryman, a popular writer of historical novels and stories. A room with a „lid“ ceiling presents the oldest interior in the whole village.

Č. p. 63
Stacks Image 9

Výměnkářská chalupa, č.p. 63

Pochází z první poloviny 19. století, patří k usedlosti č.p. 11. Součástí chalupy je chlívek pro kozu a špýchárek se sklípkem. Interiér odpovídá počátku 19. století.

No. 63 – Farmer's Retreat

House Dates back to the 19th century. It belongs to the farmstead No. 11. There is also goat shed, granary and cellar. The interior is from the 19th century.

Č. p. 64
Stacks Image 10

Ševcovna, č. p. 64

Chalupa patřící k č. p. 10 byla určena výměnkáři, případně se pronajímala rodinám zemědělských pracovníků v podruží. Stavení mělo světnici, síň a komoru. Vybavení dokládá bydlení nemajetných vrstev vesnického obyvatelstva z 19. století. Ševcovské nářadí připomíná, že posledním obyvatelem byl vesnický obuvník – švec.

No. 64 – Shoemaker's Workshop

Originally it was a farmer´s retreat house. It belongs to the No. 10. There is a simple triformed ground plan (kitchen, hall, pantry). In the farmyard there are pigsties and a goat shed. The last person to live there was a shoemaker with his family. The small kitchen was used as a workshop.

Kostelík a zvonička
Stacks Image 11

Kostelík sv. Martina

Jednoduchá barokní stavba z roku 1754. Pozdně barokní oltář s obrazem sv. Martina od neznámého malíře, kvalitní sochařská výzdoba. Dominantní skulptury Bůh Otec, sv. Anna s P. Marií a sv. Josef s Ježíškem.

Stacks Image 12

a zvonička "zouvák"

Stojí na návsi poblíž kostelíka. Je zhotovena ze dvou tesařsky spojených trámků na dřevěném sloupku. Mezi nimi je zavěšen zvonek z roku 1932. Stříšku má sedlovou.