Národopisné muzeum Slánska v Třebízi
Třebíz 2
273 75 Třebíz


Kontakty
telefon:
+420 312 579 540
e–mail:
info@muzeumtrebiz.cz

Průvodkyně
Zdeňka Bakalářová
tel.: +420 725 544 018

Technický pracovník
Vladimír Bakalář
tel.: +420 602 396 966