Svatební obřady v Národopisném muzeu

Kromě svatebních obřadů v piaristické kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném, schválila rada MěÚ Slaný rozšíření nabídky o možnost konání svatebních obřadů v přírodním prostředí areálu Cífkova statku Národopisného muzea ve Třebízi. Svatbu v piaristické kapli je možné uzavírat celoročně, v Národopisném muzeu pouze v letních měsících červen—září.


Cífkův statek ve Třebízi, kde je možné konat svatební obřady, je součástí Národopisného muzea ve Třebízi. Svatební obřady by se konaly podle přání svatebčanů a dle počasí buď na dvorním prostranství nebo v bývalé šenkovně.

  1. svatby se budou objednávat na slánské radnici (hlavní budova 2. patro)
  2. oddávající dny jsou pátky s možností oddávat i v sobotu do 13 hodin v měsíci červnu—září
  3. uzavření sňatku na jiném místě než v obřadní síni Městského úřadu musí žadatel uhradit 1 000 Kč
  4. za uskutečnění svatby v areálu Národopisného muzea ve Třebízi zaplatí svatebčané 2 500 Kč ve Vlastivědném muzeu ve Slaném
  5. hudební doprovod je možný domluvit s hudebníkem, který vlastní elektronické varhany nebo harmoniku
  6. finanční vyrovnání s hudebníkem si zajišťují svatebčané sami
  7. před vstupem do prostoru dvora je možné parkování aut
  8. celý objekt Národopisného muzea je památkové chráněný a není dovoleno svévolné poškozování
  9. svatební hostinu je možné zajistit v přilehlé "Palírně" nebo za poplatek 1000 Kč / 6 hodin na dvoře č. p. 2 přes cateringovou firmu dle vlastního výběru. V případě použití dvora zajistí objednatel úklid.